Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Să amenajeze camera bebelușului, să achiziționeze mobile cuvenită și hăinuțe măcar pentru prima perioadă, să-și aleagă medicul care-i va asista naștere și să adune bani pentru maternitate – o femeie gravidă are suficiente pe cap. Iodată cu nașterea copilului, grijile devin și mai multe. Evident, în toată această perioadă, unei femei însărcinate nu-i arde să alerge pe la diverse instituții, să se ocupe de fel de fel de hârtii, însă, nu trebuie de uitat că printre grijile pe care le are o gravidă se regăsește una importantă, de altfel – să adune actele necesare pentru a beneficia de indemnizațiile care i se cuvin.

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Ce indemnizații i se cuvine unei femei în Moldova pentru nașterea unui copil?

Legislația Republicii Moldova stabilește trei tipuri de indemnizații:

1. Indemnizația de maternitate. Este o plată unică ce i se cuvine femeii pentru concediul de maternitate (70 de zile înainte de naștere și 56 de zile după naștere). În cazul unei nașteri complicate sau naștere multiplă, concediul se prelungește de la 126 până la 140 de zile calendaristice.

2. Indemnizația pentru nașterea copilului. În 2014, indemnizația unică pentru nașterea copilului a constituit 3100 de lei pentru primul copil, 3400 de lei pentru fiecare următorul copil, atât pentru persoanele asigurate cât și pentru cele neasigurate.

3. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului. Această formă de indemnizație se achită lunar timp de trei ani de zile femeilor cu venit asigurat și 1,5 ani femeilor care nu au fost antrenate în câmpul muncii până la naștere.

Începând cu anul 2014, toate cele trei tipuri de indemnizații sunt achitate de casele teritoriale de asigurări sociale după locul de trai sau organul teritorial care deservește, după adresa juridică, întreprinderea la care este angajată gravida. În legătură cu această condiție, în Chișinău, gravidele se pot adresa la una dintre cele cinci case de asigurări sociale amplasate pe următoarele adrese:

 • Botanica: str. Burebista, 108. Tel.: 022 55 30 03, 022 53 47 07, 022 50 73 33.
 • Buiucani, str. George Enescu, 21. Tel.: 022 75 78 00, 022 75 45 40, 022 75 45 29.
 • Centru: str. 31 August 1989, 87. Tel.: 022 28 15 88, 022 22 64 60, 022 54 85 00.
 • Ciocana: str. Meșterul Manole, 21а. Tel.: 022 40 72 20, 022 40 72 23, 022 40 72 46.
 • Râșcani: str. Grigore Vieru, 22/1. Tel.: 022 24 02 77, 022 21 08 91, 022 22 45 93.

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Cum se calculează suma indemnizației?

Indemnizația de maternitate constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat pentru ultimele 12 luni. În cazul în care femeia nu a avut un venit asigurat și în ultimele 9 luni de zile s-a aflat la întreținerea soțului asigurat, mărimea indemnizației se calculează reieșind din salariul soțului. Asta înseamnă că dacă în ultimele 9 luni, până la împlinirea termenului de 30 de săptămâni de sarcină, femeia a lucrat măcar 2 săptămâni, va fi imposibil de stabilit indemnizația de maternitate în baza salariului soțului. De asemenea, este important de știut că dacă femeia a fost asigurată, însă, în ultimele 12 luni nu a avut venit, a fost în concediu de boală, în concediu de îngrijire a copilului sau este șomeră oficial, indemnizația se calculează în baza salariului tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (în 2014 – 900 de lei), sau în baza salariului mediu în sectorul real (în 2014 – 1400 de lei). Femeia asigurată nu primește indemnizația dacă ea nu a avut venit în ultimele 12 luni ți nici unul dintre motivele menționate mai sus nu se referă la ea.

Pentru o femeie angajată în câmpul muncii, plata lunară stabilită pentru îngrijirea copilului, constituie 30% din venitul mediu asigurat pe care l-a avut în ultimele 12 luni de zile până la concediul de maternitate și naștere. Pentru o femeie care nu are venit asigurat, în 2014, indemnizația lunară a constituit 400 de lei. Nu este neapărat ca indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului să fie înregistrată pe numele mamei, acest lucru se poate face pe numele tatălui sau chiar a unuia dintre bunici. Aceasta, însă, nu este valabil și pentru indemnizația de maternitate de care poate beneficia fie mama sau tata. Dacă beneficiarul revine la muncă în regim deplin (ziua de lucru completă), indemnizația lunară nu se mai achită. Dacă beneficiarul se află la muncă nu pentru toată ziua (cel mult 7 ore), indemnizația continuă să fie achitată.

În cazul în care femeia iese dintr-un concediu de îngrijire a copilului și intră în altul, indemnizația de maternitate și cea lunară se achită în aceeași mărime ca și la primul copil, dar numai cu condiția că pe toată perioada de concediu de îngrijire a copilului, femeia nu a avut nici un venit asigurat.

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Ce acte trebuie să fie prezentate pentru a putea beneficia de indemnizație?

Pentru a beneficia de indemnizația de maternitate, sunt necesare următoarele acte:

1. Cererea pentru stabilirea indemnizației de maternitate;

2. certificat medical în original;

3. buletinul de identitate al femeii asigurate (original și copie);

4. dacă femeia este întreținută de soțul asigurat:

 • buletinul de identitate al ambilor soți;
 • certificatul de căsătorie;
 • cartea de muncă a soției sau o declarație pe propria răspundere precum că ea nu este persoană asigurată și nu beneficiază de nici un venit asigurat (original și copie);

5. declarația persoanei asigurate forma REV-5, care i se eliberează gravidei de către angajator la locul de muncă de bază și prin cumul; sau declarația REV-5 prezentată de soțul gravidei de la locul de muncă de bază și prin cumul, pentru trimestrul anterior sau actual;

6. în lipsa venitului asigurat pentru ultimele 12 luni calendaristice anterioare lunii riscului asigurat, solicitantul are dreptul să confirme motivul pentru lipsa de venitul asigurat (carte de muncă, ordinea și / sau extract de ordine și altele).

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Pentru indemnizația unică la naștere, femeia trebuie să prezinte următoarele acte:

1. buletinul de identitate al unuia dintre soți pe numele căruia va fi înregistrată indemnizația (original și copie);

2. adeverința de naștere a copilului, în caz de necesitate și adeverința de naștere a copilului precedent (original și copie);

3.certificatul de naștere al copilului;

4. persoanele neantrenate în câmpul muncii trebuie să mai prezinte:

 • documente ce confirmă faptul că persoana nu este angajată în câmpul muncii: originalul și copia cărții de muncă, certificat de la instituția de învățământ, certificat eliberat de agenția teritorială de ocupare a forței de muncă (în caz de necesitate);
 • în cazul în care persoana nu poate demonstra că, într-adevăr, nu este antrenată în câmpul muncii, ea scrie o declarație pe propria sa răspundere prin care confirmă faptul că nu lucrează nicăieri. 

Persoanele angajate vor trebui să prezinte:

 • cartea de muncă (original și copie) sau un certificat ce fonfirmă faptul că persoana este angajată;

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Pentru indemnizația lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, persoanele asigurate trebuie să prezinte următoarele acte:

1. buletinul de identitate al persoanei pe numele căreia va fi înregistrată indemnizația (original și copie) – care deja a fost prezentat și se află la casa teritorială de asigurare socială în pachetul de documente pentru acordarea indemnizației unice la naștere;

2. adeverința de naștere a copilului, în caz de necesitate și adeverința de naștere a copilului precedent (original și copie) – de asemenea, prezentate anterior;

3. extras din ordinul de acordare al concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, de la toate întreprinderile la care ese angajat solicitantul (original);

4. cartea de muncă (original și copie) sau certificat care să confirme faptul că persoana este angajată;

5. declarația persoanei asigurate pentru achitarea asigurării sociale (forma REV-5) pentru trimestrul curent, dacă informația cu privire la venitul asigurat lipsește din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale – în două exemplare (original).

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova?

Sarcina, nașterea, îngrijirea copilului – ce indemnizații i se cuvine femeii și cum le primește în Moldova? Pentru indemnizația lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de 1,5 ani, persoanele trebuie să prezinte următoarele acte:

1. buletinul de identitate al persoanei pe numele căreia va fi înregistrată indemnizația (original și copie);

2. adeverința de naștere a copilului, în caz de necesitate și adeverința de naștere a copilului precedent (original și copie) – de asemenea, prezentate anterior;

3. documente ce confirmă faptul că persoana nu este angajată în câmpul muncii: originalul și copia cărții de muncă, certificat de la instituția de învățământ, certificat eliberat de agenția teritorială de ocupare a forței de muncă (în caz de necesitate);  

4. în cazul în care persoana nu poate demonstra că, într-adevăr, nu este antrenată în câmpul muncii, ea scrie o declarație pe propria sa răspundere prin care confirmă faptul că nu lucrează nicăieri.

Pachetul de acte poate fi depus în decursul a 12 luni de zile de la încheierea concediului de maternitate și naștere.

La prima vedere poate părea că acumularea actelor cerute necesită mult timp și efort. În realitate, însă, nu este chiar așa și, de fapt, lucrurile sunt mai simple. Chiar dacă vă pare un adevărat chin ideea de a umbla prin atâtea instanțe, țineți minte – la final vă așteaptă o remunerare financiară și care, apropo, vă va fi de mare folos odată cu nașterea copilului.

Distribuie articolul: