Cum procedăm, dacă tatăl copilului refuză să achite pensia de întreținere

Cum procedăm, dacă tatăl copilului refuză să achite pensia de întreținere

S-ar părea, ce poate fi mai simplu pentru a înțelege un lucru evident– cu ajutorul tău, pe lume a venit încă un om, iar pentru ca acesta să aibă parte de un trai demn și o dezvoltare armonioasă, el trebuie asigurat din punct de vedere financiar. Cu regret, acest adevăr nu este actual pentru toți bărbații, iar cazuri ce țin de refuzul achitării pensiei alimentare sunt o mulțime. Cum pot fi rezolvate problemele respective ne spune avocatul Irina Burac-Mihalachi.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi

Irina Burac – Mihalachi

avocat, magistru în drept, cabinetul avocatului "Irina Burac-Mihalachi"

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Irina, care sunt situațiile, când soția sau uneori și soțul pot cere achitarea pensiei de întreținere a minorului?

- Obligațiunile privind achitarea pensiei alimentare reiese din obligația părinților pentru întreținerea copiilor, prevăzute de Codul Familiei al RM. Potrivit prevederilor, părinții sunt obligați să-și întrețină copiii în două situații – dacă aceștia nu au atins vârsta majoratului și în cazul în care au vârsta majoratului, însă sunt inapți pentru muncă și au nevoie de susținere financiară. Ordinea și metoda de achitare a pensiei de întreținere a copiilor este convenită printr-un acord dintre părinți sau dintre părinți și copilul inapt de muncă. Dacă un astfel de acord lipsește, și părintele nu participă la întreținerea copiilor, atunci pensia alimentară poate fi solicitată prin intermediul instanțelor de judecată, la cererea unuia din părinți.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Care este mărimea pensiei de întreținerea pentru copil?

- În situația când părinții ajung la o înțelegere, ei singuri stabilesc mărimea pensiei alimentare. Totodată, este important să cunoașteți, că mărimea pensiei de întreținere, indicată în contract, nu poate fi mai mică decât cuantumul prevăzut de legislație în cazul unei proceduri judiciare. Referitor la stabilirea sumei prin instanța de judecată – în astfel de cazuri pensia de întreținere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri în mărime de ¼ – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii. Această sumă poate fi micșorată sau majorată de către instanța de judecată reieșind din situația financiară, familială a părinților sau alte circumstanțe importante.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Cum se procedează în cazul în care, un copil rămâne cu mama, iar altul cu tata?

- Atunci, când un copil rămâne cu tata, iar altul cu mama, cuantumul pensiei de întreținere este plătită în favoarea părintelui mai puțin asigurat şi se stabileşte într-o sumă bănească fixă. Codul Familiei prevede câteva situații. Dacă soțul plătitor nu are un loc de muncă sau un serviciu stabil, sau primește salariul integral sau parțial în natură, dacă nu are un alt venit, dar și în cazul în care, achitarea pensiei de întreținere drept o parte din câștigurile sau alt venit este imposibilă, sau încalcă substanțial interesele unei părți, instanța de judecată este în drept să determine cuantumul pensiei de întreținere în sumă bănească fixă, plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri.

Cuantumul pensiei este determinat reieșind din situația materială și familială a părților și alte circumstanțe. De menționat, că un factor important în determinarea de către instanța de judecată a sumei bănești fixe sunt datele statistice despre minimul de existență în Moldova pentru copilul minor, care în ultimii ani alcătuiește 1700-2000 de lei. Reieșind din experiența proprie, pot spune, că sunt sume de bani reale, care pot fi obținute prin instanța de judecată.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Ce trebuie să cunoaștem despre însăși procedura de perfectare a pensiei de întreținere?

- Întotdeauna le recomand clienților mei să se străduie să rezolve această problemă pe cale pașnică, pentru că aceasta ține de drepturile și interesele copilului. Dacă părinților le este dificil să negocieze, înainte de a merge în instanța de judecată, poate fi scrisă o scrisoare oficială celui de-al doilea părinte, prin care să i se propună sau să i se ceară achitarea pensiei. În scrisoare trebuie menționat faptul, că în cazul în care acesta se va eschiva de la plata pensiei, atunci primul părinte își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată și să ceară pe lângă achitarea pensiei și acoperirea cheltuielilor judiciare. Uneori această metodă funcționează, deoarece al doilea părinte înțelege, că dacă problema va ajunge în instanță, el riscă să piardă o sumă mai mare de bani, și indiferent de situație, va fi obligat să achite pensia alimentară . Dacă părinții au reușit să ajungă la o înțelegere, atunci trebuie semnat un acord și legalizat la notar , în caz contrar acesta nu va fi valabil.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Când nu se reușește o înțelegere, decizia este luată doar de instanța de judecată?

- Nu este tocmai așa. Chiar dacă procesul a demarat în instanță, încă poate fi semnat un acord. Putem spune, că această metodă are unele avantaje. În cazul dat, acordul este legalizat de către instanța de judecată, documentul capătă valoare juridică, fără drept de contestare. Acordul legalizat la notar, diferă prin faptul, că părinții au dreptul să-l modifice. Să presupunem, tata achită pensia, însă mama decide, că suma este insuficientă, ea se adresează în judecată și obține modificările dorite.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Cum se procedează, dacă părintele plătitor se eschivează de la achitarea pensiei de întreținere?

- În cazul în care părintele plătitor nu își onorează obligațiunea benevol în baza deciziei judecătorești, atunci al doilea părinte este în drept să apeleze la executorul judecătoresc, care la rândul său va lua măsurile de rigoare. Inițial, persoana va primi o scrisoare de înștiințare, precum că el trebuie să achite pensia, lucru pentru care se oferă o perioadă anumită de timp. Dacă părintele continuă să se eschiveze de la plată, urmează măsurile coercitive. De menționat, că potrivit Codului Familiei, eschivarea de la plata pensiei de întreținere este un motiv pentru decădere din drepturile părintești.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Pensia de întreținere poate fi reținută din salariu?

- Da, conducătorul este obligat în baza acordului notarial privind achitarea pensiei de întreținere, mandatului de executare sau cererii debitorului să rețină lunar din câștig și să transmită sursele financiare nu mai târziu de trei zile, din ziua stabilită pentru achitarea salariului. De asemenea, el este obligat, în termen de trei zile să anunțe instanta de judecată despre eliberarea din funcție a persoanei plătitoare. Dacă părintele nu are salariu sau alt venit, sau are surse insuficiente pentru achitarea pensiei, aceasta este reținută din conturile bancare ale instituțiilor financiare sau organizațiilor comerciale sau necomerciale, cu excepția cazurilor, când aceste surse au fost transferate cu dreptul de proprietate. Dacă părintele nu dispune de sursele financiare respective, se pune sechestru pe toate bunurile mobile și imobile.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Litigiile judecătorești cu privire la achitarea pensiei de întreținere – sunt un fenomen frecvent în practica dvs?

- Da, foarte frecvent. De regulă, pe lângă solicitarea achitării pensiei de întreținere sunt înaintate încă câteva solicitări - desfacerea căsătoriei, stabilirea locului de trai a copilului cu unul dintre părinți, de asemenea se poate cere instanței, ca aceasta să dispună și să permită primului părinte, care a depus cererea, să plece peste hotarele țării fără acordul celui de-al doilea părinte. Acest lucru este posibil, deoarece situațiile, când tata lipsit de scrupule nu permite plecarea copilului peste hotare la odihnă sau pentru tratament nu sunt o raritate pentru țara noastră. Desigur, în astfel de situații sunt lezate drepturile copilului, de aceea instanțele de judecată recunosc astfel de cereri și se pronunță în favoarea lor.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Care este aspectul dificil al litigiilor cu privire la achitarea pensiei de întreținere?

- Dificultățile apar atunci, când nu cunoaștem unde se află tata. Problema constă în faptul, că pentru pronunțarea unei decizii judecătorești, în timpul ședințelor de judecată trebuie să fie prezentată o dovadă, precum că cealaltă parte a fost citată în conformitate cu legislația. Dacă nu sunt probe, atunci instanța de judecată nu poate demara examinarea litigiului. Astfel, inițial trebuie trimise citații prin poștă pe adresa locului de trai cunoscut, dacă părintele nu locuiește pe adresa respectivă, atunci urmează o citație publică, de exemplu, publicată în ziar. Se presupune, că părintele ar putea vedea citația publică și să se prezinte la ședința de judecată. De aceea, la această etapă, instanța de judecată poate demara examinarea litigiului, după care se pronunță decizia, care se consideră legală. În cazul în care, al doilea părinte nu se afla în țară, ți respectiv nu a știut despre ședințele de judecată, el poate contesta decizia judecătorească.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Irina, vorbind despre pensia alimentară, în primul rând ne referim la copiii, care nu au 18 ani. Dacă pensia de întreținere nu a fost achitată, după împlinirea vârstei de 18 ani, copilul este în drept să o ceară?

- Dacă decizia judecătorească a fost transmisă executorului judecătoresc pentru executare în termen, prevăzut de legislație (3 ani), iar aceste sume bănești nu au fost primite, iar copilul a atins vârsta majoratului, el este în drept să le ceară. Procedura de achitare a pensiei de întreținere în activitatea executorului judecătoresc nu are termen de prescripție, de aceea, dacă tatăl a revenit de peste hotare chiar și peste 20 de ani, el trebuie să achite ceea ce se cuvine.

Ce faci în cazul în care tata refuză să achite pensia de întreținere pentru copiii: Răspunsuri oferite de avocatul Irina Burac-Mihalachi Doar nu este important, la ce vârstă a copilului trebuie demarată procedura respectivă? Să admitem, că părinții au ajuns la o înțelegere, tata a achitat fără documente, recipise, după care a încetat să plătească. Mama se poate adresa în orice moment în instanța de judecată?

- În orice moment, însă potrivit legislației, instanța de judecată va obliga achitarea pensiei de întreținere din momentul depunerii cererii. Totuși, în anumite situații, pot fi recuperate pensiile pentru perioada precedentă. Să presupunem, că există dovezi, precum, că cândva părinții au ajuns la o înțelegere, după care mama a încercat să obțină sumele de bani stabiliți, tata însă s-a eschivat de la plăți – este deja un motiv pentru solicitarea achitării pensiei pentru perioada precedentă. Uneori și tații trebuie să manifeste atenție. Am avut un client, care achita cu regularitate pensia de întreținere pentru copiii, ulterior, însă fosta soție l-a atacat în judecată, unde a spus că acesta nu i-a plătit nici un ban. Tatăl însă a avut probe cum ar fi bonurile de plată pentru grădiniță, iar atunci când îi dădea bani, ruga fosta soție să semneze în agenda lui. Toate acestea nu au fost inutile pentru persoana respectivă.