Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor îndeamnă locuitorii ţării să dea dovadă de vigilenţă

Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor îndeamnă locuitorii ţării să dea dovadă de vigilenţă

În ultimul timp a crescut numărul plîngerilor şi reclamaţiilor consumatorilor privind încălcarea drepturilor lor la pieţele agricole din Moldova – cele cu ridicata şi cu amănuntul, cele din capitală şi raioane, mari şi mici, relatează NOI.md, cu referire la comunicatul Centrului pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor.

Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor îndeamnă locuitorii ţării să dea dovadă de vigilenţă

O atenţie deosebită a specialiştilor Centrului au atras cazurile legate de cîntărirea inexactă a mărfurilor şi depistarea unei diferenţe semnificative între greutatea declarată de vînzător şi cea efectivă (după efectuarea cîntăririi de control). Analiza plîngerilor parvenite a arătat că prejudiciul cauzat consumatorilor în rezultatul înşelărilor la cîntar constituie de la 10 pînă la 15 la sută din valoarea totală a achiziţiei!

În acest context Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor reaminteşte că pentru a evita înşelarea consumătorii trebuie să dea dovadă de o atenţie sporită şi vigilenţă la cîntărirea mărfii de către vînzător, precum şi la calculul valorii achiziţiei. În afară de aceasta, consumatorii sunt interesaţi de efectuarea unei verificări pe cîntarele de control, care trebuie să fie instalate la toate pieţele ţării.

Datele oficiale dovedesc că în cazul utilizării unor mijloace de măsurare a greutăţii la pieţe cel mai des se înregistrează următoarele încălcări:

- Dispozitivele nu sînt înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare
- Vînzătorii nu dispun de certificate de verificare metrologică a cîntarului
- Cîntarul nu are plombă de protecţie cu marcaj
- Nu se respectă cerinţele de exploatare tehnică a cîntarului
- Cîntarul este amplasat incorect – cumpărătorul nu poate controla procesul

În caz de necesitate orice consumator poate apela la „linia verde” a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor - (0 22) 74 14 64, precum şi a cea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - 0 8000 1525.

Sursa